Sazebník

Sazebník úhrad za poskytování HRAZENÉ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚKON

CENA

Zavedení domácí zdravotní péče

60 minut

340,-Kč

Ošetřovací návštěva typ I.

(jedná se o časový interval, během kterého se provádějí výkony - odběr biologického materiálu, aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků)

30 minut

170,-Kč

Ošetřovací návštěva typ II.

(jedná se o časový interval, během kterého se provádějí výkony – ošetřovatelská rehabilitace, převazy, ošetřování stomií, klyzma)

45 minut

250,-Kč

Ošetřovací návštěva typ III.

(jedná se o časový interval, během kterého se provádějí výkony - komplexní péče, náročnější ošetřovatelská rehabilitace, infuzní terapie)

60 minut

340,-Kč

Příplatek za poskytování služby o víkendech a svátcích

1 návštěva

100,-Kč

Příplatek za použitý materiál nezbytný k provedení výkonu (převazy, injekce, klyzma, infuze, apod.)

 

50,-Kč / 1 x