Domov u Vršovického nádraží

Útulný Domov, který je součástí jedinečného komplexu v blízkosti Havlíčkových sadu. Při vymýšlení volnočasových aktivit vycházíme z individuálních plánů našich uživatelů, abychom jim nabízeli to, co je jim blízké. Využívat přitom mohou naše terapeutické místnosti: keramickou dílnu, tvůrčí dílnu, reminiscenční místnost s knihovnou, kuchyňku, tělocvičnu nebo relaxační místnost. Další aktivity se odehrávají ve společenské

místnosti – nejrůznější přednášky, besedy, filmová a literární odpoledne, muzikoterapie, tréninky paměti aj.

Poskytujeme služby

 • domov pro seniory a odlehčovací služby

Domov pro seniory U Vršovického nádraží Domov pro seniory U Vršovického nádraží

„Vždy se přizpůsobujeme potřebám a zvyklostem našich uživatelů, tak abychom jim mohli nabídnout právě to, co je celý život bavilo a naplňovalo, pokud je to jen trochu v našich silách.“

 • kapacita 47 lůžek (37x jednolůžkový pokoj a 5x dvoulůžkový pokoj)
 • nepřetržitá 24hodinová péče, včetně víkendu a svátku
 • individuální a lidský přístup ke každému uživateli
 • podpora samostatnosti
 • posilování sociálního začleňování
 • poskytování bezplatného poradenství
 • volnočasové a zájmové aktivity
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

Odlehčovací služby v domově U Vršovického nádraží Odlehčovací služby v domově U Vršovického nádraží

“Odlehčovací služby by měly v první řadě sloužit k odpočinku rodiny a blízkých, kteří o seniora pečují a potřebují proto načerpat nové síly. Dbáme na laskavou a individuální péči, tak aby bylo odloučení od rodiny, na kterou je senior zvyklý, co nejpříjemnější.”

 • pěkné a pohodlné ubytování v bezbariérové budově s kvalitní stravou
 • 8 lůžek ve čtyřech dvoulůžkových pokojích
 • individuální a lidský přístup personálu
 • možnost se zúčastnit veškerého kulturního a společenského dění Domova
 • široká nabídka volnočasových aktivit - výroba keramiky, ručního papíru, trénování paměti,
 • zpěv lidových písní, výroba látkových hraček, upečení koláče atd.

Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu Jak postupovat v případě zájmu o zahájení službu

1) Informační schůzka se sociální pracovnicí Domova, o který máte zájem

 • informační schůzku si můžete objednat telefonicky, elektronicky nebo osobní návštěvou sociální pracovnice v domově.
 • může se konat v kanceláři sociální pracovnice nebo na základě Vašeho zdravotního stavu u Vás doma. 
 • z informací od Vás o zdrojích (osobách, jiném druhu sociální služby) a posouzením Vaší nepříznivé sociální situace vyplyne, zda jste vhodným uchazečem o sociální služby v domově. 
 • v případě, že jste vhodným uchazečem, sociální pracovnice s Vámi projedná Vaše požadavky (očekávání, potřeby, cíle, frekvenci a rozsah služby) na budoucí poskytovanou službu v domově. Pokud  domov bude schopen vyhovět Vašim požadavkům, můžete si podat žádost o přijetí do domova. V případě, že domov nemůže akceptovat Vaše požadavky na budoucí poskytovanou službu v domově, bude Vám doporučená jiná služba.

Více

Sazebník Sazebník

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Druh služby Cena
1 - lůžkový pokoj 280,- Kč/1 den
2 - lůžkový pokoj 260,- Kč/1 den
3 - lůžkový pokoj 240,- Kč/1 den
Poskytnutí celodenní stravy 235,- Kč/1 den
Sociálně terapeutické činnosti/ aktivizační činnosti:  Tyto činnosti jsou poskytovány jako součást poskytované péče

Odlehčovací služby

Domov účtuje dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů odlehčovací služby. Cena poskytované péče je 155,- Kč/hodina do 80 hodin za měsíc a 135,- Kč/hodina nad 80 hodin za měsíc..

A. V případě, že dle měření skutečně spotřebovaného času nevyčerpáte péči za maximální výši balíčku, bude vám účtovaná skutečně spotřebovaná péče.

B. V případě, že přečerpáte péči dle měření skutečně spotřebovaného času, bude vám péče účtována do výše nasmlouvaného balíčku.

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Musím chodit na večeře? (musím odebrat všechna jídla každý den?)

  Smlouva o poskytování sociální služby Vám zaručuje poskytování celodenní stravy (5 jídel denně).  Pokud nechcete nějaké z jídel odebrat, samozřejmě nemusíte, ale je nutné tuto skutečnost nahlásit včas personálu Domova, který zajistí potravinový balíček nahrazující odhlášený druh jídla.

 2. Mohu si sám uvařit?

  V Domově si můžete uvařit ve společných kuchyňkách, které jsou v každém patře domova nebo také ve společné kuchyni, která je součástí aktivizačních místností domova nacházejících se v přízemí Domova.

 3. Mohu si vybrat jídlo?

  V Domově je výběr ze dvou jídel, které je vždy přizpůsobeno stravovacím návykům seniorů. Jídelníček je umístěn viditelně na nástěnce v jídelně a zaměstnanci Domova s každým klientem individuálně vždy týden dopředu konzultují jejich volbu jídla na další týden.

Více

Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu

zz_10
zz_08
zz_06
zz_09
zz_07
zz_05

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
VEDOUCÍ DOMOVA U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
Blanka Sládková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sociální péče Domova U Vršovického nádraží
Bc. Lenka Del Maschio
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče Domova U Vršovického nádraží
Mgr. Štefánia Siposová
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova U Vršovického nádraží
Lenka Fejfarová, DiS.