Nejčastější dotazy

 1. Jaké podmínky musím splnit, abych mohl požádat o nájem bytové jednotky v Domě spokojeného žití v Sámově ulici?

  Na našich webových stránkách naleznete Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení v DSŽ a zde naleznete všechny potřebné informace.

 2. Mohu v Domě spokojeného žití využívat nějaké kulturní, společenské či sportovní aktivity?

  Obyvatelé mohou docházet do klubu seniorů přímo v domě, mohou také využívat nabídky mobilní půjčovny knih v Bibliobuse a také si mohou zakoupit balíček aktivit (více zde).

 3. Jak dlouho trvá přidělení bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení?

  V případě volné kapacity je byt možno přidělit ihned po úspěšném ukončení procesu projednávání žádosti (cca do 3 – 6 měsíců od podání žádosti). V případě, že volné bytové jednotky nejsou, žadatel může byt získat až okamžikem jeho uvolnění.

 4. Bude-li mi byt přidělen, bude mi i nadále poskytována pečovatelská služba?

  Ano, jednou z podmínek bydlení v DSŽ je využívání služeb pečovatelské služby.

   

 5. Nájemní smlouva je uzavíraná na dobu neurčitou?

  Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na 3 roky.

 6. Jak velké jsou bytové jednotky a jsou vybavené nábytkem?

  Bytové jednotky jsou o velikosti 35 – 40m 2 . Jsou vybaveny kuchyňskou linkou s vařičem.

 7. Je možné prohlédnout si byt ještě před podáním žádosti?

  Ano, a to na základě předchozí domluvy s referentkou technického oddělení CSOP v Praze 10.