Naše služby

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 se sídlem Sámova 7, Praha 10 (dále jen CSOP v Praze 10) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou části Praha 10. Sociální služby CSOP v Praze 10 poskytuje formou pobytovou nebo terénní a jsou zaměřeny zejména na pomoc seniorům a jejich rodinám.

pakistani bridal beautystic asymmetrical ball gown

Terénní služby Terénní služby

Pečovatelská služba

Terénní nebo ambulantní služba, poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi. Pečovatelská služba pomáhá klientům s osobní hygienou, zajištěním chodu domácnosti, donáškou jídla, pochůzkami, nákupy, apod. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů a v domech s byty zvláštního určení Sámova a Zvonková.
  • 7 dní v týdnu od 7 - 20hod.

Více

Domácí zdravotní péče

Terénní služba poskytována registrovanými zdravotními sestrami dospělým osobám a to buď krátkodobě, dlouhodobě, po hospitalizaci, po úrazech. Domácí zdravotní péče je poskytována zdarma na základě indikace praktického lékaře nebo za úhradu na základě uzavřené smlouvy. Domácí zdravotní péče zajišťuje ošetřovatelské úkony – komplexní péče o nepohyblivého pacienta, ošetřování proleženin, podání a aplikace léků, měření fyziologických funkcí, apod.

Domácí zdravotní péče je poskytována v domácnostech klientů a v domech s byty zvláštního určení Sámova a Zvonková.

  • 7 dní v týdnu (po - pá 7 - 18hod., o víkendech a svátcích 7 - 15hod.)

Více

we have best luxury replica watches online.

Pobytové služby Pobytové služby

Domovy pro seniory

Pobytová služba poskytovaná celoročně seniorům, kteří potřebují pravidelnou každodenní pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti. Součástí této sociální služby je ošetřovatelská a rehabilitační péče.

Důstojné stáří nabízejí Domovy seniorů: Zvonková, U Vršovického nádraží a Vršovický zámeček

  • nepřetržitá 24hodinová péče včetně víkendů a svátků

Domovy se zvláštním režimem

Pobytová služba poskytovaná celoročně osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění (lidé s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Součástí této sociální služby je ošetřovatelská a rehabilitační péče.

Služby jsou nabízeny v rámci Domovů: Zvonková a Vršovický zámeček

  • nepřetržitá 24hodinová péče včetně víkendů a svátků

Odlehčovací služby

Pobytové služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit, na dobu určitou, pečující osobě nezbytný odpočinek. Součástí této sociální služby je ošetřovatelská a rehabilitační péče.

 

  • služby jsou nabízeny v rámci Domovů: Zvonková, U Vršovického nádraží a Vršovický zámeček

Ostatní služby Ostatní služby

Domy s byty zvláštního určení

jsou nájemní byty určené seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří již nejsou zcela soběstační a potřebují pomoc druhé osoby. V bytech klientů je poskytována pečovatelská služba a domácí zdravotní péče. O nájemní byt může požádat osoba, která splňuje základní kritéria pro přidělení bytové jednotky určené městskou částí Prahy 10.

  • nájemní byty jsou v Domě s byty zvláštního určení Sámova.

Více

Kluby seniorů

jsou určeny pro aktivní využití volného času seniorů Prahy 10. Kluby seniorů pořádají zájezdy jednodenní i pobytové, přednášky a besedy na různá témata, setkání s duchovními různých křesťanských konfesí, vycházky, zájmové kroužky (bridž, ruční práce, koncerty hudby, zahradní slavnosti, kurzy cvičení paměti, rekondiční cvičení, taneční odpoledne, atd.).

  • každý pracovní den, mimo víkendů, svátků a letních prázdnin

Více

Dětské skupiny v Praze 10

je určené pro děti ve věku od 1 roku do 3 let /pokud dítě dovrší v průběhu školního roku věk 3 let, dokončí docházku do konce školního roku/.  V dětských skupinách zajišťujeme  kvalitní celodenní péči dětem zaměstnaným, studujícím, handicapovaným rodičům, osvojitelům, opatrovníkům a rodičům dětí s cizí státní příslušností. Zajišťujeme také krátkodobou péči o děti rodičům na rodičovské dovolené v případě jejich potřeby – nadstandardní hodinové hlídání.

Více

Veřejní opatrovníci

se starají o záležitosti osob omezených nebo zbavených ve způsobilosti k právním úkonům. Pomáhají při řešení složitých životních situací, v jednání s úřady a institucemi, s vyřízením sociálních dávek, při řešení otázek ze sociální oblasti apod.

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

nabízí širokou škálu kompenzačních pomůcek (mechanické vozíky, chodítka, polohovací postele, matrace, klozetová křesla, sprchové židle, hole, berle a další), které zjednoduší a zlepší život seniorovi nebo osobě se zdravotním postižením. Pečující osobě usnadní manipulaci a pomoc při zajištění péče.

Kompenzační pomůcky půjčujeme za poplatek na několik dní až na měsíce, na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Více