Dětské skupiny v Praze 10

 

                                               

 

                                         Provoz dětské skupiny CSOP Broučci III., reg. č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002322

                                         Doba realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

 

                                          Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci III., reg. č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002323

                                          Doba realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

 

                                         Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka III., reg. č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002324

                                         Doba realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

 

 

Dětské skupiny v Praze 10 (Motýlci, Broučci a Sluníčka)

 
 • jsou určeny pro děti od 1 roku do 3 let, přednostně s trvalým pobytem v Praze 10
 • kapacita 56 dětí, rozdělených do tří dětských skupin dle jejich věku
 • kvalifikovaný personál - pracovnice v přímé péči
 • vlastní kuchyň, strava podávána 4x denně, pravidelný pitný režim
 • provozní doba 6:30 – 17:00 hod.
 • zajištění péče a všestranný rozvoj dítěte
 • ohled na individuální schopnosti a potřeby dítěte
 • zápis dětí do dětských skupin na další školní rok (od 1. září) se koná vždy v březnu daného roku

Formou hry se ve výchovných programech klade důraz zejména na rozvoj řeči, konstruktivní a napodobivou hru, jemnou motoriku, výtvarnou, hudební, etickou a tělesnou výchovu.

Děti se učí hygienickým návykům, stolování, péči o sebe.

V průběhu dne mají děti dostatek prostoru k volné hře v hernách, tělocvičně, ale také na zahradě s pískovištěm a herními prvky. Pro hry s vodou jsou využívány malé nafukovací bazénky, ve kterých se denně vyměňuje voda.

 

Provoz Dětských skupin CSOP Broučci, Motýlci, Sluníčka je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti v zařízeních péče o děti a podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn návrat na pracovní trh.

Jak postupovat v případě zájmu Jak postupovat v případě zájmu

Pobyt dítěte lze dohodnout dle Vašich potřeb a přijímáme děti:
 1. Zejména na pravidelnou celoměsíční docházku – rodiče pracují, studují a tím ztrácí nárok na rodičovský příspěvek.
 2. Na 92 hodin v měsíci - rodiče neztrácí nárok na rodičovský příspěvek dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2012 (zákon č. 366/2011 Sb.).
 3. Na hodinové hlídání dítěte, které mohou rodiče využít  po ukončení provozní doby tj. od 17.00 – 19.00 hod. Tuto službu je potřeba nahlásit den předem, pro dítě bude připravena tzv. II. svačina. Platba za nadstandardní odpolední hodinové hlídání po ukončení provozní doby činí: 140,- Kč /hod. + 15,- Kč II. svačina.

Od věku 2 let dítěte není docházka v dětské skupině sledována, dítě může do dětské skupiny docházet bez ohledu na vyplácení dávek - rodičovský příspěvek.

Více

Sazebník Sazebník

Měsíční pobytový poplatek
 • 4000,- Kč pro rodiče dětí s trvalým pobytem v městské části Praha 10
 • 2000,- Kč pro rodiče dětí využívající službu pobyt na 92 hodin v měsíci
 • 8000,- Kč pro ostatní /rodiče s trvalým pobytem v jiných městských částech Prahy, v příměstských částech, cizinci apod./
 • 140,- Kč poplatek za hodinové hlídání
 • 80,- Kč celodenní stravné

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Kdo může vyzvedávat dítě z dětské skupiny?

  Rodiče, zákonný zástupce anebo osoba starší 18-ti let určená rodiči na základě plné moci.

 2. Co musí mít dítě s sebou do dětské skupiny?

  Obuv na přezutí, spodní prádlo, ponožky, jednorázové kapesníky a pleny dle potřeb dítěte. Ostatní oblečení máme pro Vaše dítě připravené.

 3. Co musí dítě umět před nástupem do dětské skupiny?

  Na dovednosti dětí nejsou kladeny žádné požadavky. Dětská skupina je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností a kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Více

Fotogalerie objektu Fotogalerie objektu

zz_10
zz_09
zz_08
zz_07
zz_06
zz_05

Kontakty Kontakty

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí Dětských skupin v Praze 10
Pavlína Reifová