Sazebník

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V DOMOVECH PRO SENIORY A DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o.

Úhrada za poskytování pobytových služeb je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník je platný od 1.7.2023

Sazebník je platný v Domově pro seniory na ul. Zvonková č. 6, na ul. U Vršovického nádraží č. 5 a na ul. Moskevská č. 21 dále v Domově se zvláštním režimem na ul. Zvonková č. 6 a na ul. Moskevská č. 21.

 Základní činnosti

Druh služby

CENA

1-lůžkový pokoj

280,- Kč/1 den

2-lůžkový pokoj

260,- Kč/1 den

3-lůžkový pokoj

240,- Kč/1 den

poskytnutí celodenní stravy

235,- Kč/1 den

Úhrada za poskytnutí ubytování je uváděná včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. Dle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. náleží příspěvek na péči poskytovateli péče, tedy Domovu a slouží na úhradu služeb spojených s péčí. Příspěvek na péči se proto nezapočítává do vaší úhrady za ubytování a stravu. V Domově u Vršovického nádraží a v Domově Zvonková nejsou 3-lůžkové pokoje.

 

Fakultativní služby

Druh služby

CENA

Mimořádný nákup *1

35,- Kč/úkon

Pronájem televize *2

150,- Kč/měsíc

Pronájem lednice *3

60,- Kč/měsíc

Revize vlastních spotřebičů

dle skutečnosti

Zapůjčení místnosti k oslavám

300,- Kč/paušál

Kopírování (pouze černobílé)

        3,- Kč /str.

*1 Mimořádný nákup je nákup mimo stanovené vymezení tj. nákupní den a objem nákupu.

*2 Pronájem televize – předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie, koncesionářský poplatek a revize přístroje. Sazba za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

*3 Pronájem lednice – předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie a revize přístroje. Sazba za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

 

 Služby poskytované na základě živnostenského oprávnění a zprostředkovatelské služby

Druh služby

CENA

Stravování návštěv

140,- Kč/oběd nebo večeře

Pedikúra

dle ceníku pedikérky

Kadeřník

dle ceníku kadeřníka

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB

Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o.

Úhrada za poskytování odlehčovací služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Sazebník je platný od 1.7.2023

Služby jsou poskytovány v Praze 10 v Domově na ul. Zvonková č. 6, v Domově na ul. U Vršovického nádraží č. 5 a v Domově na ul. Moskevská č. 21.

 

Domov účtuje za poskytování odlehčovacích služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů:

1.   155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,

2.   135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

 

Úhrada je účtována podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění poskytnuté péče.

 
Cena za den poskytované služby s ohledem na závislost uživatele na péči jiné fyzické osoby

Druh služby

Cena od 1.7.2023

Strava

     235,- Kč/1 den

Ubytování

     280,- Kč/1 den

Péče

      dle nasmlouvaných úkonů

 

Osobní úkony péče

Prosíme, zaškrtněte úkony, které potřebujete:

ÚKON

 

1

Pomoc a podpora při podávání jídla.

2

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (např. naslouchátka, kýlní pás apod.).

3

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

4

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (tzn. V Domově a mimo Domov).

5

Pomoc při úkonech osobní hygieny.

6

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.

7

Pomoc při použití WC.

8

Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci (úřady), instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (aktivizační činnosti - trénink paměti, cvičení, společenské hry, ruční práce atd.).

9

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (např. doprovod do kavárny, na nákup apod.)

10

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních či sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (podpora při zachování dovedností, které uživatel má).

11

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. pomoc při jednání s úřady).

12

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

Fakultativní činnosti

Druh služby

CENA
Mimořádný nákup *1               35,- Kč/úkon

Pronájem televize *1

150,- Kč/měsíc

Pronájem lednice *2

60,- Kč/měsíc

Revize vlastních spotřebičů   dle skutečnosti

Zapůjčení místnosti k oslavám

300,- Kč/paušál

Kopírování (pouze černobílé)

        3,- Kč /str.

*1 Pronájem televize – předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie, koncesionářský poplatek a revize přístroje. Sazba za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

*2 Pronájem lednice – předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie a revize přístroje. Sazba za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.