Jak postupovat v případě zájmu

První kontakt se zájemcem o získání bytu může probíhat:

  • telefonicky s pracovníkem pečovatelské služby
  • osobní návštěvou v kanceláři pracovníka
  • osobní návštěvou osoby blízké zájemci v kanceláři pracovníka pečovatelské služby
  • emailem
    • poštou (zasláním vyplněné žádosti o získání bytu v Domě spokojeného žití)

 

VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
tel.: 271 745 880
email: vedoucips@csop10.cz

 

VEDOUCÍ OKRSKU Č.1 DSŽ

tel.: 272 173 061
email: vedouciokr1@csop10.cz

 

Adresa:
Sámova 7
101 00 Praha 10 – Vršovice

 

Při prvním kontaktu pracovnice PS zjišťují, zda zájemce o získání bytu v Domě spokojeného žití splňuje 3 základní kritéria, kterými jsou:

  1. trvalé bydliště na území Městské části Praha 10, minimálně rok před podáním žádosti
  2. odebírání úkonů pečovatelské služby, domácí zdravotní péče nebo osobní asistence po dobu nejméně 3 měsíců předcházejících podání žádosti o přidělení bytu, ale i po celou dobu zařazení žádosti do evidence, nebo využívá pomoc druhé osoby, která nahrazuje pečovatelskou službu po dobu nejméně 3 měsíců
  3. nevlastnění nemovitosti určené k trvalému bydlení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn.

Splňuje-li zájemce tyto 3 kritéria, je jeho žádost zařazena do evidence žadatelů. Další postup, který zahrnuje jednání s žadatelem v místě jeho bydliště nebo pobytu, projednání žádosti Hodnotící pracovní skupinou a předložení či nepředložení žádosti ke schválení do Rady městské části Praha 10, je dále upraveno v Pravidlech CSOP v Praze 10 pro přidělování bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7.