Jak postupovat v případě zájmu

První kontakt se zájemcem o získání bytu může probíhat:

 • telefonicky s pracovníkem pečovatelské služby
 • osobní návštěvou v kanceláři pracovníka
 • osobní návštěvou osoby blízké zájemci v kanceláři pracovníka pečovatelské služby
 • emailem
 • poštou (zasláním vyplněné žádosti o získání bytu v Domě spokojeného žití)

  VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY


  tel.: 271 745 880
  email: vedoucips@csop10.cz

  KOORDINÁTORKA PRO DŮM SPOKOJENÉHO ŽITÍ SÁMOVA 5 A 7


  tel.: 272 173 078
  email: koordinatorka1@csop10.cz

  SOCIÁLNÍ PRACOVNICE PRO DŮM SPOKOJENÉHO ŽITÍ SÁMOVA 5 A 7


  tel.: 272 173 061
  email: socialni1@csop10.cz

  Adresa:
  Sámova 7
  101 00 Praha 10 – Vršovice

Při prvním kontaktu pracovnice PS zjišťují, zda zájemce o získání bytu v Domě spokojeného žití splňuje 3 základní kritéria, kterými jsou:

 1. trvalé bydliště na území Městské části Praha 10, minimálně rok před podáním žádosti
 2. odebírání úkonů pečovatelské služby, domácí zdravotní péče nebo osobní asistence po dobu nejméně 3 měsíců předcházejících podání žádosti o přidělení bytu, ale i po celou dobu zařazení žádosti do evidence, nebo využívá pomoc druhé osoby, která nahrazuje pečovatelskou službu po dobu nejméně 3 měsíců
 3. nevlastnění nemovitosti určené k trvalému bydlení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn.

Splňuje-li zájemce tyto 3 kritéria, je jeho žádost zařazena do evidence žadatelů. Další postup, který zahrnuje jednání s žadatelem v místě jeho bydliště nebo pobytu, projednání žádosti Hodnotící pracovní skupinou a předložení či nepředložení žádosti ke schválení do Rady městské části Praha 10, je dále upraveno v Pravidlech CSOP v Praze 10 pro přidělování bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7.