Domácí zdravotní péče

 • je odborná péče poskytována v oblastech Prahy 10
 • vykonávají ji registrované zdravotní sestry s dlouholetou praxí
 • poskytována je ve vlastním sociálním prostředí, a to zdarma nebo za úhradu
 • v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod., o víkendech a svátcích od 7:00 do 18:00hod.
 • je určena dospělým klientům a to krátkodobě, dlouhodobě, po hospitalizaci, po úrazech a klientům s jakoukoliv diagnózou

Prostředí, ve kterém je péče poskytována, musí být vhodné, nesmí ohrožovat zdraví pracovníků a požadovaná péče musí být v možnostech Domácí zdravotní péče.

Péče je poskytována pojištěncům zdravotních pojišťoven (VZP - 111, ZPMV - 211, OZP - 207, VOZP - 201) zdarma, na základě vystavení poukazu praktickým lékařem, který přesně specifikuje výkony, které budou u klienta prováděny.

Péči poskytujeme rovněž klientům, kterým praktický lékař nevystaví poukaz, ale tato služba je již za úhradu, a je poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytování placené domácí zdravotní péči.

Základní úkony domácí zdravotní péče

 • komplexní péče o nepohyblivého klienta
 • ošetřování proleženin, bércových vředů, pooperačních ran a jiných kožních a chirurgických defektů
 • péče o stomie, permanentní katetry
 • aplikace injekcí, inzulinu, infůzí
 • odběr biologického materiálu a jeho odvoz do laboratoře v rámci Prahy 10
 • měření krevního cukru glukometrem - edukace klienta i rodiny (např. v péči o diabetika – aplikace inzulinu)
 • příprava a podání léků
 • měření fyziologických funkcí (TK)
 • klyzma
 • ošetřovatelská rehabilitace u neurologických onemocnění (např. po mozkové příhodě), po operacích (např. po náhradě kyčelního kloubu), po úrazech

Jak postupovat v případě zájmu Jak postupovat v případě zájmu

Domácí zdravotní péče může být zavedena:
 • na základě vystavení poukazu praktickým lékařem
 • na základě vystavení poukazu jiným ošetřujícím lékařem po hospitalizaci, ale max. na dobu 14 dní
 • na základě uzavření Smlouvy o poskytování hrazené Domácí zdravotní péči (v případech, kdy zájemce nemá vystaven poukaz od lékaře)
První kontakt se zájemcem o zavedení Domácí zdravotní péče může probíhat:

 • telefonicky s vedoucí sestrou DZP
 • osobní návštěvou v kanceláři vedoucí sestry DZP
 • osobní návštěvou osoby blízké zájemci o zavedení DZP
 • emailem
 • poštou (zasláním poukazu nebo žádosti o zavedení DZP /žádost nemá žádnou předepsanou formu/)

V případě, že jsou podmínky splněny (vystavení poukazu/uzavření smlouvy a stanovení rozsahu péče), a v případě, že se zájemce na základě předaných informací rozhodne DZP využívat, domluví si s vedoucí sestrou DZP termín zaváděcí návštěvy v místě svého bydliště.

Více

Ceník Ceník

Poskytované úkony Výše úhrady
Zavedení domácí zdravotní péče 60 minut 340,-Kč
Ošetřovací návštěva typ I. (jedná se o časový interval, během kterého se provádějí výkony - odběr biologického materiálu, aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků) 30 minut 170,-Kč
Ošetřovací návštěva typ II. (jedná se o časový interval, během kterého se provádějí výkony – ošetřovatelská rehabilitace, převazy, ošetřování stomií, klyzma) 45 minut 250,-Kč
Ošetřovací návštěva typ III. (jedná se o časový interval, během kterého se provádějí výkony - komplexní péče, náročnější ošetřovatelská rehabilitace, infuzní terapie) 60 minut 340,-Kč
Příplatek za poskytování služby o víkendech a svátcích 1 návštěva 100,-Kč
Příplatek za použitý materiál nezbytný k provedení výkonu (převazy, injekce, klyzma, infuze, apod.)   50,-Kč / 1x

Více

Otázky a odpovědi Otázky a odpovědi

 1. Zjistila jsem, že moje maminka neužívá léky tak, jak jí předepsal lékař. Já jí je vždy připravím do lékovky, ale ona si je sama nevezme. Můžete k mamince docházet a léky jí podávat?

  Budete-li mít od praktického lékaře poukaz na domácí péči, kde bude žádat o úkon podávání léků, můžeme Vaší mamince zajistit tuto péči v rozsahu až 3x denně, 7 dní v týdnu. Kromě podání léků, můžeme zajistit i jejich přípravu.

  Na základě předepsaného poukazu od praktického lékaře je služba hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud tomu tak není, tak si ji pacient hradí sám.

 2. Praktická lékařka odmítla vystavit poukaz pro moji manželku s odůvodněním, že tuto péči (ošetřovatelská rehabilitace) nepotřebuje. Neurolog nám ji ale doporučil a manželka o ní má také zájem. Může nám poukaz vystavit jiný lékař, a pokud ne, máme možnos

  Poukaz na zdravotní domácí péči může vystavit pouze praktický lékař (výjimkou je situace, kdy je pacient propuštěn z nemocniční péče a ošetřující lékař napíše poukaz na zdravotní péči. Ten má ale platnost pouze 14 dní. Pak se opět musíte obrátit na praktického lékaře). Jestliže Vám praktický lékař odmítne předepsat poukaz na zdravotní péči, můžete se obrátit na zdravotní pojišťovnu, ve které je Vaše manželka pojištěná a tuto situaci zkonzultovat s revizním lékařem. Doporučujeme mít rovněž k dispozici vyjádření neurologa, který zdravotní péči doporučuje.

 3. Mám od svého praktického lékaře návrh na domácí zdravotní službu. Za jak dlouho přijdete?

  Po telefonické domluvě jsme schopni službu zavést ihned následující den.

Více

Kontakty Kontakty

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Domácí zdravotní péče a půjčovna kompenzačních pomůcek
.