Činnost klubů

  • Senioři se v klubech mohou účastnit nejrůznějších aktivizačních programů – kulturních a vzdělávacích akcí, přednášek a přednáškových cyklů (z oboru historie, geografie, architektury, umění, zdravotnictví atd.), besed se zajímavými osobnostmi reprezentujícími různé obory lidské činnosti, setkání s duchovními různých konfesí, kurzů trénování paměti, tanečních i poslechových odpolední, tvůrčích dílen. Mohou si také přijít jen tak posedět a popovídat u kávy či čaje.
  • V klubech se scházejí i zájmové kroužky bridžistů, šachistů a krajkářek. Senioři se také společně vydávají na nejrůznější divadelní představení, koncerty a výstavy.
  • Pro návštěvníky klubů jsou organizovány vycházky po Praze a celodenní zájezdy, které často tematicky navazují na přednášky či besedy. Jsou pro ně pořádány i týdenní ozdravné pobyty v lázních, na horách a v jiných atraktivních rekreačních oblastech ČR.
  • Přehled měsíčních programů klubů seniorů, výletů a zájezdů najdou zájemci v jednotlivých klubech, na webových stránkách CSOP, na sociálním portálu MČ Praha 10 či v informační kanceláři MČ.