Nejčastější dotazy

Terénní služby Terénní služby

Pečovatelská služba

 1. Tatínek už nezvládá za služby platit hotově přímo pracovnici Pečovatelské služby. Mohu nějak pomoci při hrazení za úkony?

  Ano, úhrady za pečovatelskou službu je možno provést i bezhotovostně, a to nastavením inkasního příkazu nebo převodem potřebné částky na účet. Sociální pracovnice s Vámi mohou komunikovat pomocí emailu a pravidelně Vám zasílat vyúčtování za úkony pečovatelské služby Vašeho tatínka.

 2. Maminka má Alzheimerovu demenci, ale ještě zvládá být doma. Může mi pečovatelská služba nějak pomoci?

  Ano, pečovatelská služba mamince na základě žádosti a uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby může pomoci s péčí o vlastní osobu, s chodem domácnosti, s osobní hygienou apod. O četnosti a rozsahu úkonů si rozhodnete sami. Pokud se její zdravotní stav zhorší, pomůžeme Vám při rozhodování o možnostech další péče a se všemi úkony s tímto spojenými.

Více

Domácí zdravotní péče

 1. Zjistila jsem, že moje maminka neužívá léky tak, jak jí předepsal lékař. Já jí je vždy připravím do lékovky, ale ona si je sama nevezme. Můžete k mamince docházet a léky jí podávat?

  Budete-li mít od praktického lékaře poukaz na domácí péči, kde bude žádat o úkon podávání léků, můžeme Vaší mamince zajistit tuto péči v rozsahu až 3x denně, 7 dní v týdnu. Kromě podání léků, můžeme zajistit i jejich přípravu.

  Na základě předepsaného poukazu od praktického lékaře je služba hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud tomu tak není, tak si ji pacient hradí sám.

 2. Praktická lékařka odmítla vystavit poukaz pro moji manželku s odůvodněním, že tuto péči (ošetřovatelská rehabilitace) nepotřebuje. Neurolog nám ji ale doporučil a manželka o ní má také zájem. Může nám poukaz vystavit jiný lékař, a pokud ne, máme možnos

  Poukaz na zdravotní domácí péči může vystavit pouze praktický lékař (výjimkou je situace, kdy je pacient propuštěn z nemocniční péče a ošetřující lékař napíše poukaz na zdravotní péči. Ten má ale platnost pouze 14 dní. Pak se opět musíte obrátit na praktického lékaře). Jestliže Vám praktický lékař odmítne předepsat poukaz na zdravotní péči, můžete se obrátit na zdravotní pojišťovnu, ve které je Vaše manželka pojištěná a tuto situaci zkonzultovat s revizním lékařem. Doporučujeme mít rovněž k dispozici vyjádření neurologa, který zdravotní péči doporučuje.

Více

Pobytové služby Pobytové služby

Domov Zvonková

 1. Musím chodit na večeře? (musím odebrat všechna jídla každý den?)

  Smlouva o poskytování sociální služby Vám zaručuje poskytování celodenní stravy (5 jídel denně).  Pokud nechcete nějaké z jídel odebrat, samozřejmě nemusíte, ale je nutné tuto skutečnost nahlásit včas personálu Domova, který zajistí potravinový balíček nahrazující odhlášený druh jídla.

 2. Mohu si sám uvařit?

  V Domově si můžete uvařit ve společných kuchyňkách, které jsou v každém patře domova nebo také ve společné kuchyni, která je součástí aktivizačních místností domova nacházejících se v přízemí Domova.

Více

Domov Vršovický zámeček

 1. Musím chodit na večeře? (musím odebrat všechna jídla každý den?)

  Smlouva o poskytování sociální služby Vám zaručuje poskytování celodenní stravy (5 jídel denně).  Pokud nechcete nějaké z jídel odebrat, samozřejmě nemusíte, ale je nutné tuto skutečnost nahlásit včas personálu Domova, který zajistí potravinový balíček nahrazující odhlášený druh jídla.

 2. Mohu si sám uvařit?

  V Domově si můžete uvařit ve společných kuchyňkách, které jsou v každém patře domova nebo také ve společné kuchyni, která je součástí aktivizačních místností domova nacházejících se v přízemí Domova.

Více

Domov U Vršovického nádraží

 1. Musím chodit na večeře? (musím odebrat všechna jídla každý den?)

  Smlouva o poskytování sociální služby Vám zaručuje poskytování celodenní stravy (5 jídel denně).  Pokud nechcete nějaké z jídel odebrat, samozřejmě nemusíte, ale je nutné tuto skutečnost nahlásit včas personálu Domova, který zajistí potravinový balíček nahrazující odhlášený druh jídla.

 2. Mohu si sám uvařit?

  V Domově si můžete uvařit ve společných kuchyňkách, které jsou v každém patře domova nebo také ve společné kuchyni, která je součástí aktivizačních místností domova nacházejících se v přízemí Domova.

Více

Ostatní služby Ostatní služby

Kluby pro seniory

 1. Musím se předem někde registrovat?

  Nemusíte, stačí přijít rovnou do některého z klubů.

 2. Mohu vzít s sebou do klubu i partnera (sestru, přítelkyni), i když nemá trvalé bydliště v Praze 10?
  Můžete, pokud klubová kapacita postačí (stejné je to i v případě zájezdů apod.) – obecně však platí, že přednost mají senioři z Prahy 10.
Více

Byty zvláštního určení

 1. Mohu v Domě spokojeného žití využívat nějaké kulturní, společenské či sportovní aktivity?

  Obyvatelé mohou docházet do Klubu seniorů přímo v domě, kde se pořádají různé přednášky, povídání, hry, taneční odpoledne. Také mohou využívat nabídky půjčování knih v bibliobuse, který má stanoviště na dvoře DSŽ Sámova 1x 14 dní. Dále si mohou zakoupit tzv. Balíček aktivit či jednorázové vstupenky na aktivity a činnosti, které pořádají pracovníci sousedícího Domova pro seniory.

 2. Jak dlouho trvá přidělení bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení?

  Převyšuje-li počet volných bytových jednotek počet zájemců, tak je možné byt přidělit ihned po úspěšném ukončení procesu projednávání žádosti (cca do 3 – 6 měsíců po podání žádosti). V případě, že volné bytové jednotky nejsou, žadatel může byt získat až okamžikem jeho uvolnění a zrekonstruování. V takovém případě dostává přednost vždy ten žadatel, jehož situace je nejnaléhavější k řešení.

Více

Středisko služeb pro děti a rodiče

 1. Kdo může vyzvedávat dítě z dětské skupiny?

  Rodiče anebo osoba starší 18-ti let určená rodiči na základě plné moci.

 2. Kolik pracovnic pracuje v jedné dětské skupině?

  V jednotlivých skupinách pracuje od 3 do 5 pracovnic, vždy záleží na počtu dětí ve skupině. Čím více dětí, tím více pracovnic.

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 1. Mám zájem o zapůjčení polohovacího lůžka pro moji babičku. Je nájemní doba zapůjčení nějak časově omezená?

  Po podpisu smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky si tuto pomůcku můžete zapůjčit na dobu určitou s možností jejího prodloužení, popřípadě na dobu neurčitou.

 2. Potřebuji půjčit kompenzační pomůcku (mechanický vozík). Můžete mi, prosím, sdělit, zda k zapůjčení potřebuji nějakou žádost?
  Žádost nepotřebujete. K sepsání nájemní smlouvy s sebou potřebujete pouze občanský průkaz. Případně zapůjčená pomůcka se poté hradí na místě v hotovosti nebo bankovním převodem.
Více

Studentský dům

Nemáme žádné otázky.