Domov Zvonková

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
Vedoucí Domova Zvonková
Marie Novotná, DiS.
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí sociální péče domova Zvonková
.
Fotografie zaměstnance:
vedoucí zdravotní péče
Bc. Magda Šefrnová
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Zvonková
Jana Horčicová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
Sociální pracovnice Domova pro seniory Zvonková
Mgr. Marie Škrétová