Ředitelství

Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
pověřená řízením organizace
Eva Lexová
Fotografie zaměstnance:
asistentka ředitele
Lucie Kolomy
Fotografie zaměstnance:
metodik kvality sociálních služeb
Mgr. et Mgr. Miroslava Rovná
Fotografie zaměstnance:
personalistka
Kateřina Doubravová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí ekonomické sekce a zástupkyně ředitele
Ing. Eva Rovná
Fotografie zaměstnance:
hlavní účetní
Jana Dalešická
Fotografie zaměstnance:
mzdová účetní
Ivana Babjaková
Fotografie zaměstnance:
vedoucí provozně-technického oddělení
Roland Berauer