Domov Vršovický zámeček

Fotografie zaměstnance:
24 hodinová služba
Recepce
Fotografie zaměstnance:
Pověřená řízením Domova Vršovický zámeček
Olga Brandejská
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí zdravotní péče Domova Vršovický zámeček
vedoucí zdr. péče
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
sociální pracovnice Domova pro seniory Vršovický zámeček
sociální pracovnice
Fotografie zaměstnance:
sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Simona Sýkorová, DiS.