Ředitelství

Ředitelství

Fotografie zaměstnance:
pověřená řízením organizace
Eva Lexová
Fotografie zaměstnance:
asistentka
Monika Kakosová
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
metodik kvality sociálních služeb
Mgr. Marta Kreuzerová
Fotografie zaměstnance:
vedoucí sekce sociálních a zdravotních služeb
Bc. Martina Belejová
Fotografie zaměstnance:
manažer stravovacího provozu
Miroslav Beneš
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
vedoucí ekonomické sekce
Ing. Eva Zárybnická
Fotografie zaměstnance:
hlavní účetní
Jana Dalešická
Fotografie zaměstnance:
vedoucí provozně-technického oddělení
Roland Berauer
Fotografie zaměstnance:
personalistka
Kateřina Doubravová
Generický obrázek, foto zaměstnance chybí
personalistka
Barbora Koldová, DiS.
Fotografie zaměstnance:
mzdová účetní
Ivana Babjaková
Fotografie zaměstnance:
mzdová účetní
Jitka Kaplanová, DiS.