Studentský dům

Studentský dům – „Program podpory studia“

Městská část Praha 10 společně s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10, p. o. připravila projekt, pro děti odcházejících z dětských domovů a dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou, který je podpoří v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole mající své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Cílem Programu podpory studia je poskytnout podmínky pro úspěšné absolvování studia a získat vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

MČ Praha 10 poskytuje studentům zapojeným do programu bezplatné ubytování ve Studentském domě v Záběhlické ulici. Bydlení studentů je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s kuchyňským koutem a  příslušenstvím. Jeden z pokojů má i bezbariérovou úpravu. Pro studenty je rovněž k dispozici počítačová místnost s připojením na internet, knihovna, klubovna se stolním tenisem, fotbálkem a šipkami. V budově podporuje studenty i odborný personál, který studentům pomáhá jednak při studiu, tak i při řešení každodenních problémů. Studenti zařazení do Programu podpory studia mají z prostředků Městské části Praha 10 hrazeno školné, veškeré poplatky za studium, a dále náklady spojené s ubytováním ve Studentském domě. Studenti mají možnost požádat na svých školách při splnění podmínek studia o prospěchové a sociální stipendium.

Informace o studiu na VŠFS:

Mgr. Vlasta Ditrichová
pevná linka: 210 088 844
mobilní telefon: 602 338 222
e-mail:  vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Jak postupovat v případě zájmu Jak postupovat v případě zájmu

Student, který projeví zájem o studium na VOŠ či VŠ a chce uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia, je povinen tuto skutečnost předem projednat s MČ Praha 10, odborem sociálním, nejpozději však před uzavřením smlouvy o studiu s VOŠ či VŠ.

Bližší informace lze získat

Informace o programu podpory studia, žádosti o stipendium
Mgr. Petra Jonášová – Úřad MČ Praha 10
Tel.: 267 093 581
E-mail: petraj@praha10.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STUDIUM

 • před domluvenou osobní schůzkou si vyplňte Žádost o poskytnutí finančních prostředků MČ Praha 10 na studium (individuální podpora), kterou nalezne zde. 
 • K žádosti přiložíte:
  1. doklad totožnosti,
  2. potvrzení o tom, že jste osoba, která prošla dětským domovem, obdobným zařízením, náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, poručenská péče) nebo která pobývá v dětském domově, obdobném zařízení nebo náhradní rodinné péči (poručenská péče, pěstounská péče),
  3. maturitní vysvědčení,

OSOBNÍ SCHŮZKA

Vaše osobní schůzka se bude konat v referátu sociálních a zdravotních služeb na MČ Praha 10, odbor sociální, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 – Vršovice.

ZAŘAZENÍ STUDENTA DO PROGRAMU PODPORY STUDIA

 • zařazení do Programu podpory studia podléhá schválení Zastupitelstvu městské části Praha 10.
 • v případě, že Vaše žádost bude schválena ZMČ  Praha 10, MČ Praha 10 s Vámi uzavře individuální smlouvu o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na VŠ nebo VOŠ.

 

Informace o programu podpory studia, ubytování ve Studentském domě
individuální podpora studentům zapojených do programu, spolupráce se studentem a s VOŠ a VŠ
Petra Veselá, DiS. – vedoucí Studentského domu
Tel.: 602 180 405
E-mail: vesela@csop10.cz

Mgr. Lydie Zatloukalová – odborný studentský referent
Tel.: 602 120 866
E-mail: zatloukalova@csop10.cz

Zásady pro poskytování stipendia MČ Praha 10 ke stažení zde

Ceník Ceník

Ceník platný pro studenty, kteří nejsou součástí programu „ Podpora studia“.

počet dnů
(nájem / doplňkové služby)
1 student
Student zahrnutý do programu „ Podpory studia“ zdarma
1 den 117,00 Kč
28 dní 3 276,00 Kč
30 dní 3 510,00 Kč
31 dní 3 627,00 Kč
Cena zahrnuje poplatky za elektřinu, topení, vodu a doplňkové služby jako:
 • výměna ložního prádla,
 • použití kabelového internetu,
 • pračky zdarma,

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. S kým na projektu spolupracujeme?

  Spolupracujeme se zaměstnanci Vysoké školy při řešení konkrétních problémů studentů, pří vyhodnocování jejich úspěšnosti a na motivaci k dalšímu studiu. Podařilo se nám vytvořit příjemné a přátelské prostředí, v kterém studenti mají pocit pohody, bezpečí a spokojenosti.

 2. Jaký je náš cíl?
  Naším úkolem je poskytnout mladým lidem z dětských domovů a z náhradní rodinné péče, přechodný domov (ubytování po dobu studia na VŠFS). Poskytnout všestrannou pomoc a podporu při snaze o překlenutí těžkého období v životě mladého, již dospělého člověka. Snažíme se podporovat studenty při studiu i při řešení každodenních problémů.  Poskytujeme podporu při osvojování si sociálních, osobních a pracovních dovedností a návyků.
  • Studenti brigádně pracují pro zlepšení své finanční situace

  Pracujeme na rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti, na posilování sebevědomí a psychické rovnováhy.

 3. Jaká je kapacita SD a jaká je cena za ubytování?

  Projekt počítá v průměru s deseti novými studenty ročně. Celková kapacita studentského domu činí 36 lůžek. Momentálně je ve Studentském domě ubytováno 16 studentů z projektu. Zbývající volná místa jsou pronajímána jako běžná kolej pro studenty stejné Vysoké školy za poplatek 117,00Kč denně.

Více

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
vedoucí Studentského domu
Petra Veselá, DiS.
Fotografie zaměstnance:
studijní referent
Mgr. Lýdie Zatloukalová

Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu

_OOO3994 (2)
_OOO3990 (2)
_OOO3986 (2)
_OOO3995