Ceník

Ceník za poskytování služeb v Domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem centra sociální a ošetřovatelské pomoci v praze 10

(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Ceník je platný od 1. 5. 2019 pro Domovy pro seniory na ul. Zvonkové č. 6, Praha 10 – Záběhlice, ul. U Vršovického nádraží č. 5, Praha 10 – Vršovice a ul. Moskevské č. 21, Praha 10 – Vršovice dále pak pro Domovy se zvláštním režimem na ul. Zvonkové č. 6, Praha 10 - Záběhlice a ul. Moskevské č. 21, Praha 10 - Vršovice

 

 Základní činnosti

DRUH SLUŽBY CENA
1 – lůžkový pokoj 210,- Kč / den
2 – lůžkový pokoj 205,- Kč / den
3 – lůžkový pokoj 200,- Kč / den
Poskytnutí celodenní stravy

170,- Kč / den

Sociálně terapeutické činnosti /aktivizační činnosti:

Tyto činnosti jsou poskytovány jako součást poskytované péče

 

Cena za poskytnutí ubytování je uváděná včetně provozních nákladů souvisejících s poskytovaným ubytováním.

Dle §73 odst. 4 zák. 108/2006 Sb., náleží příspěvek na péči (PnP) poskytovateli péče, tedy Domovu a slouží na úhradu služeb spojených s péčí. Příspěvek na péči se proto nezapočítává do Vaší úhrady za ubytování a stravu.

V Domově U Vršovického nádraží a Domově Zvonková nejsou 3 – lůžkové pokoje.

 Fakultativní činnosti

DRUH SLUŽBY NOVÁ CENA
Mimořádný nákup *1 30,- Kč / úkon
Pronájem televize *2 150,- Kč / den
Pronájem lednice *3 60,- Kč / den
Revize vlastních elektrických spotřebičů

dle skutečnosti

Zapůjčení místnosti k oslavám

300,- Kč/ paušál

*1 Mimořádný nákup je nákup mimo stanovené vymezení tj. nákupní den a objem nákupu.

*2 Pronájem televize - předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie, koncesionářský poplatek a revize spotřebiče. Cena za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

*3 Pronájem lednice - předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie a revize spotřebiče. Cena za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

Služby poskytované na základě živnostenského oprávnění a zprostředkované služby

DRUH SLUŽBY CENA
Stravování návštěv

65,- Kč snídaně

120,- Kč oběd

120,- Kč večeře

Pedikúra

Dle ceníku pedikérky

Kadeřník

Dle ceníku kadeřníka

 

Ceník za poskytování odlehčovacích služeb centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10

(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Ceník je platný od 1. 5. 2019 pro Odlehčovací služby poskytované v Domově na ul. Zvonkové č. 6, Praha 10 – Záběhlice v Domově na ul. U Vršovického nádraží č. 5, Praha 10 - Vršovice a Domově na ul. Moskevské č. 21, Praha 10 - Vršovice

 

Domov účtuje dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů odlehčovací služby. Cena za hodinu poskytované péče je 130,- Kč.

  1. V případě, že dle měření skutečně spotřebovaného času nevyčerpáte péči za maximální výši balíčku, bude vám účtovaná skutečně spotřebovaná péče.
  2. V případě, že přečerpáte péči dle měření skutečně spotřebovaného času, bude vám péče účtována do výše nasmlouvaného balíčku

Cena za den poskytované služby s ohledem na závislost uživatele na péči jiné fyzické osoby

DRUH SLUŽBY Balíček I. až 3 úkony Balíček II. až 6 úkonů Balíček III. až 9 úkonů Balíček IV. až 12 úkonů
Strava 170,- Kč/1 den 170,- Kč/1 den 170,- Kč/1 den 170,- Kč/1 den
Ubytování

210,- Kč/1 den

210,- Kč/1 den 210,-Kč/1 den 210,- Kč/1 den
Péče 140,- Kč/1 den 250,- Kč/1 den 330,- Kč/1 den 400,- Kč/1 den
Celkem za den 520,- Kč/1 den 630,-Kč/1 den 710,- Kč/1 den 780,- Kč/1 den

Osobní úkony péče

ÚKON
1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (př. naslouchátka, kýlní pás, atd.),
3 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (tzn. v Domově a mimo Domov),
5 Pomoc při úkonech osobní hygieny,
6 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
7 Pomoc při použití WC,
8 Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci (úřady), instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (aktivizační činnosti – trénink paměti, cvičení, společenské hry, ruční práce, atd.)
9 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (př. aktivity, doprovod do kavárny, na nákup, atd.)
10 Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (podpora při zachování dovedností, které uživatel má),
11 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (př. pomoc při jednání s úřady),
12 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 Fakultativní činnosti

DRUH SLUŽBY NOVÁ CENA
Pronájem televize *1 150,- Kč / den
Pronájem lednice *2 60,- Kč / den
Zapůjčení místnosti k oslavám

300,- Kč/ paušál

*1 Pronájem televize - předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie, koncesionářský poplatek a revize spotřebiče. Cena za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.

*2 Pronájem lednice - předmětem kalkulace je hodnota přístroje, spotřeba energie a revize spotřebiče. Cena za pronájem se rozpočítává dle počtu uživatelů na pokoji.