Studentský dům

Studentský dům – „Program podpory studia“

Městská část Praha 10 společně s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10, p. o. podporuje děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 10, odcházející z dětských domovů a děti, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou.  Cílem Programu podpory je poskytnout podmínky pro úspěšné absolvování studia a získat vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání. Toto vzdělání jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

MČ Praha 10 poskytuje studentům zapojeným do programu bezplatné ubytování ve Studentském domě v Záběhlické ulici a veškeré náklady s ubytováním spojené. Bezplatné ubytování se poskytuje v průběhu bakalářského studia na VŠ a VOŠ mající své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Bydlení studentů je zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s kuchyňským koutem a  příslušenstvím. Jeden z pokojů má bezbariérovou úpravu. Pro studenty je rovněž k dispozici počítačová místnost s připojením na internet, knihovna, klubovna se stolním tenisem, fotbálkem a šipkami. Studenti mají možnost při splnění podmínek studia požádat na svých školách o prospěchové a sociální stipendium.

Jak postupovat v případě zájmu Jak postupovat v případě zájmu

Student, který projeví zájem o studium na VOŠ či VŠ a chce uzavřít Smlouvu o bezplatném ubytování, je povinen tuto skutečnost předem projednat s MČ Praha 10, odborem sociálním, nejpozději však před uzavřením smlouvy o studiu s VOŠ či VŠ.

Bližší informace o Programu podpory lze získat


Mgr. Petra Jonášová – Úřad MČ Praha 10
Tel.: 267 093 581
E-mail: petraj@praha10.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ

 • Před domluvenou osobní schůzkou je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí bezplatného ubytování. 
 • K žádosti přiložte:
  1. Doklad totožnosti,
  2. potvrzení o tom, že jste osoba, která prošla dětským domovem, obdobným zařízením, náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, poručenská péče) nebo která pobývá v dětském domově, obdobném zařízení nebo náhradní rodinné péči (poručenská péče, pěstounská péče),
  3. rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠ či VOŠ.

OSOBNÍ SCHŮZKA

Vaše osobní schůzka se bude konat v referátu sociálních a zdravotních služeb na MČ Praha 10, odbor sociální, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 – Vršovice.

ZAŘAZENÍ STUDENTA DO PROGRAMU PODPORY STUDIA

 • Zařazení do Programu podpory studia podléhá schválení Zastupitelstva městské části Praha 10.
 • V případě, že Vaše žádost bude schválena ZMČ  Praha 10, MČ Praha 10 předá tuto informaci Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o., která následně uzavře Smlouvu o poskytnutí bezplatného ubytování.
Informace o Programu podpory studia, ubytování ve Studentském domě

Petra Veselá, DiS. – vedoucí Studentského domu
Tel.: 602 180 405
E-mail: vesela@csop10.cz

Mgr. Lydie Zatloukalová – odborný studentský referent
Tel.: 602 120 866
E-mail: zatloukalova@csop10.cz

Ceník Ceník

Ceník pro studenty, kteří nejsou součástí "Programu podpory studia" od 1.9.2019

UBYTOVACÍ JEDNOTKA CENA/ MĚSÍC
2 - lůžkový pokoj 3 900,00 Kč
3 - lůžkový pokoj 3 600,00 Kč
Cena zahrnuje poplatky za elektřinu, topení, vodu a doplňkové služby jako:
 • výměna ložního prádla,
 • použití kabelového internetu,
 • použití praček a sušičky.

Více

Nejčastější dotazy Nejčastější dotazy

 1. Jaký je náš cíl?

  Naším úkolem je poskytnout mladým lidem z dětských domovů a náhradní rodinné péče přechodný domov (ubytování po dobu studia).

 2. Jaká je kapacita SD a jaká je cena za ubytování?

  Celková kapacita studentského domu činí 36 lůžek. Městská část poskytuje ubytování maximálně pěti studentům z programu v daném akademickém/ školním roce. Zbývající volná místa jsou pronajímána jako běžná kolej pro studenty Vysokých škol a Vyšších odborných škol za poplatek 117,- Kč denně.

 3. Jaké je vybavení budovy?

  Bydlení studentů je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s připojením k internetu, kuchyňským koutem a příslušenstvím. Pro studenty je k dispozici společenská místnost a klubovna se stolním tenisem, fotbálkem a šipkami. Dále mají studenti možnost využití praček a sušičky.

Více

Kontakty Kontakty

Fotografie zaměstnance:
vedoucí Studentského domu
Petra Veselá, DiS.
Fotografie zaměstnance:
studijní referent
Mgr. Lýdie Zatloukalová

Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu Fotogalerie a virtuální prohlídka objektu

_OOO3994 (2)
_OOO3990 (2)
_OOO3986 (2)
_OOO3995