Ceník

Ceník úhrad za poskytování služeb ve středisku služeb pro děti a rodiče - dětské skupiny

 

dle usnesení Rady MČ č. 515/2019 s účinnosti od 1. 9. 2019

Měsíční pobytový poplatek

 

CENA

Pro rodiče dětí s trvalým pobytem v městské části Praha 10

3000,- Kč

Pro rodiče dětí využívající službu pobyt na 92 hodin v měsíci

1800,- Kč

Pro ostatní /rodiče s trvalým pobytem v jiných městských částech Prahy, v příměstských částech, cizinci apod./

8000,- Kč

Poplatek za hodinové hlídání

120,- Kč

Celodenní stravné

50,- Kč

 

V případě využívání služby hodinového hlídání, hradí rodič stravné dle délky pobytu dítěte ve Středisku služeb pro děti a rodiče - dětské skupiny

 

CENA

Snídaně

11,-Kč

Svačina

8,- Kč

Oběd

23,- Kč

Svačina

8,- Kč

II. Svačina

8,- Kč

 

Úhrada za pobyt a stravné se hradí zejména inkasem z účtu jednoho z rodičů vždy do 10. dne v kalendářním měsíci. Výjimečně v odůvodněných případech v hotovosti vždy do 10. dne v kalendářním měsíci na základě příjmového pokladního dokladu vystaveného vedoucí SSPDR - DS.

Hodinové hlídání se hradí vždy hotově na základě vystavení příjmového pokladního dokladu.

Ceník ke stažení